BAANCONDITIES


BAAN

GESLOTEN 

QUALIFYING: Nee

 

GREENS ZOMERGREENS
 
TIJDELIJKE GUR Wintergreen hole 5


VERDERE BIJZONDERHEDEN

 

GEEN HANDYCARTS IN DE BAAN

S.v.p. Draagtassen gebruiken.

Pitchmarks repareren.

Hole 3: Wintertee

 

Attentie: Lees altijd de Local Rules & Gedragsregels

Bij rijp is de baan gesloten tot de rijp (ter boordeling aan de greenkeeper/baancommissaris) verdwenen is.

Tijdens wedstrijden is de baan in principe voor niet deelnemers gesloten.
Voor meer informatie zie de wedstrijdkalender.

Gepland groot onderhoud 2018

Openingstijden drivingrange

Rijp op greens en fairwaysBaaninformatie

  BAAN:
Open of gesloten?

Openingstijden Drivingrange.
-------------------------------------
Het spelen op de baan en de drivingrange geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico. Het spelen op de baan en/of de drivingrange is TEN STRENGSTE VERBODEN INDIEN DEZE GESLOTEN IS/ZIJN VERKLAARD!


Wedstrijden

Voor overzicht van alle wedstrijden, ga naar
ProwareGolf of kijk op de Wedstrijdkalender


Informatie / Aanmeldingen