BAANCONDITIES


BAAN: OPEN  
QUALIFYING: JA

 

GREENS zomergreens
 
TIJDELIJKE GUR


VERDERE BIJZONDERHEDEN

 

Donderdag 21-9-2017 GROOT ONDERHOUD (vaste pennen prikken greens ) baan NQ

 

Attentie: Lees altijd de Local Rules & Gedragsregels

Bij rijp is de baan gesloten tot de rijp (ter boordeling aan de greenkeeper/baancommissaris) verdwenen is.

Tijdens wedstrijden is de baan in principe voor niet deelnemers gesloten.
Voor meer informatie zie de wedstrijdkalender.

Openingstijden drivingrange

Gepland groot onderhoud 2017 (afhankelijk van de weersomstandigheden)Baaninformatie

  BAAN:
Open of gesloten?

Openingstijden Drivingrange.
-------------------------------------
Het spelen op de baan en de drivingrange geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico. Het spelen op de baan en/of de drivingrange is TEN STRENGSTE VERBODEN INDIEN DEZE GESLOTEN IS/ZIJN VERKLAARD!


Wedstrijden

Voor overzicht van alle wedstrijden, ga naar
ProwareGolf of kijk op de Wedstrijdkalender